A fogtömés mint szolgáltatás


Milyen anyagból készül fogtömés?

Tömés szolgáltatás fogászaton.A fogászaton a fogorvosi szolgáltatás során a fogban praeparált üreg kitöltésére igen különböző anyagok bizonyultak alkalmasoknak. Az alábbi követelményeket támasztjuk a tömőanyagokkal szemben:

 • ne fejtsenek ki káros hatást sem a velük közvetlenül érintkező szövetekre, sem ezeken átdiffundálva a fogbélre, sem pedig, felszívódva a keringésbe, távolabbi szervekben vagy szövetekben,
 • ellenálljanak a szájüregben lejátszódó vegyi folyamatoknak, ne reagáljanak azok közti- és végtermékeivel,
 • különösképpen ne oldódjanak ezekben,
 • térfogatukat a szájban ne változtassák, ill. a környezet hőmérsékletétől függő térfogatváltozásuk azonos legyen a fogszövetekével,
 • ellenálljanak a rágáskor és a fogak minden egyéb terhelésekor a rájuk ható erőnek, s ennek hatására alakjukat, térfogatukat ne változtassák,
 • a hőt és az elektromosságot ne (vagy csak kismértékben) vezessék,
 • színükben és áttetszőségükben lehetőleg hasonlítsanak az ember természetes fogához,
 • bizonyos antiszeptikus hatást fejtsenek ki (lehetőleg állandóan), hogy mikroflóra ne telepedjék meg a kész tömésen,
 • jól tapadjanak a fog szöveteihez, az üreg falához, lehetőleg úgy, hogy mind a dentinnel, mind a zománccal kémiai kötésbe lépjenek, s ezeken túlmenően
 • egyszerű és könnyű legyen a feldolgozásuk, és
 • lehetőleg olcsók legyenek.

A fogászati tömőanyagok típusai

Bár igen különféle anyagok használatosak a fogászati szolgáltatás során a fogak tömésére, olyan anyagot egyelőre nem ismerünk, amely mind a tíz követelménynek egyszerre és egyenlően megfelelne. Ezért a fenti optimális követelményekből egy vagy több szempontból engedményt kell tennünk, és be kell érnünk esetről esetre ama tömő anyag használatával a fogorvosnál, amely az adott célnak — mégpedig az adott körülmények között — a legjobban megfelel.

A tömőanyagokat többféle szempontból osztályozhatjuk a fogászaton. Az egyik osztályozási elv a tömőanyagok (vegyi) jellege, eszerint megkülönböztetünk fémes tömő anyagokat, cementeket, ún. „műgyantákat”, s ezek modernebb származékait, ún. kompozíciós anyagokat, továbbá fogászati kerámiai anyagokat (fogorvosi porcelán) és a guttaperchát.

Ideiglenes vagy végleges fogtömés

A másik megkülönböztetési elv a fogorvosnál, hogy a kérdéses tömőanyagot ideiglenes vagy végleges tömés készítésére használjuk. Nyilvánvaló, hogy ez a megkülönböztetés nem általános érvényű, mert esetleg oly anyagok is használatosak egyes helye ken végleges tömés készítésére, melyekből másutt legfeljebb ideiglenes tömés készül.

Az osztályozás történhet aszerint is, hogy az anyagot tömés készítésekor plasztikus állapotban visszük az üregbe, és szilárd halmazállapotát abban nyeri el, vagy a szájon kívül, a fog művi másán készítjük el a szilává halmazállapotú tömést, amelyet így helyezünk el a fogban (betét-inlay). Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk, hogy a szilárd tömés rögzítésére az üregben ismét csak plasztikus tömőanyagot kell használnunk, így hat ez a megkülönböztetés sem adaequat.

A fogászati elv

Ezen elv következetes érvényesítésével önmagukban is használ ható és csak más tömőanyaggal kombináltan használható tömőanyagokat lehetne elkülöníteni a fogászat. Végül az utóbbi néhány évben nyert ismeretek birtokában különbséget kell tennünk a tömőanyagok között aszerint, hogy az üregekben csupán beékelődés révén tartanak-e (mint az eddig használatos tömőanyagok) vagy vegyi kötésbe lépnek a fogszövetekkel (mint néhány apránként általánosan használatba kerülő, ill. már került újszerű tömőanyag).

E különbség a fogorvos és a véleményünk szerint talán a leglényegesebb, mert a vegyi kötés a fogszövetekkel elvben megszünteti a tömés szélén egyébként elkerülhetetlen, bar mikroszkopos méretű rést, s ezen az úton lényegesen csökkenti a tömés szélén keletkező ún. másodlagos caries veszélyét. A mindennapos fogorvosi tevékenységben igen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a készülő tömés jól beékelődjék az üregbe, e célt szolgálja az üregelőkészítés során a tartási forma kialakítása. Erről akkor sem mondhatunk le, ha a fogszövethez vegyileg kötődő tömőanyagot használunk.


A fogtömés és szuvasoáds kezelése, mint szolgáltatás. További érdekes témák olvasóink számára: fogorvos ára, fog tömés gyorsan, tömés típusa és ára, fogászati anyagok, fogászat Budapest 13. kerületében.

https://szolgaltatas.blogstar.hu/./pages/szolgaltatas/contents/blog/85777/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?