Ingyen sör életed végéig?

Na ne! Megmutatjuk hogyan!

Tovább

Cristiano Ronaldo Kecskemétre igazolt.

A részletekért kattints!

Tovább

Kockahas tíz nap alatt?

A blogstar elintézi Neked.

Tovább
2020.04.19.

Földalatti víztárolók

Vízszintes földbeásható műanyagtartály.Az ivóvíz és öntözővíz tárolás egyik legjobb módja, helytakarékos módja, ha földbe ásható műanyag tartályban tesszük ezt. A vízutánpótlás biztosítása a megfelelő tároló és szivattyúrendszer segítségével történik. A telepítés és kivitelezés előtt meg kell ismernünk azokat a különbségeket, melyek a földbe ásható és a földfelszínre telepíthető tartályok között vannak.

A vízszintes tartályok segítségével hétvégi házak, telkek vízellátását, a kertek öntözését is megoldhatjuk.

A földbe ásható műanyag tartályok előnyös tulajdonságai:

 • alacsony önsúly
 • ellenállóság a hőmérséklet ingadozásaival szemben
 • nem korrodál
 • hosszú élettartam
 • varratmentes fröccsöntés.

Vízalatti rendszer kiépítése

A föld alá telepített vízszintes műanyag tartályok szerkezete az átlagosnál erősebb, hogy a belső víznyomás mellett a külső környezeti hatásokkal szemben is ellenálló legyen. A szerkezeti szilárdságot, a speciális műanyag mellette a bordázott kialakítás is erősíti.

A helyesen telepített vízszint műanyag víztartály nem lép kölcsönhatásba a környezetével, így nemcsak takarékos, de környezetkímélő megoldás is.

A helyes tartálytelepítés

A horizontális elhelyezés előnye, hogy maximális védelmet nyújt a talajvíz káros hatásai ellen. A telepítés során az alábbi kritériumokat kell figyelembe venni:

 • a tartályt, lehetőség szerint, utaktól és járdáktól távol telepítsük a föld alá
 • a tartály számára készített gödör legalább 30 centiméterrel legyen szélesebb, így szigetelést is elhelyezhetünk
 • a tartály alapját betonozzuk vagy kővel rakjuk ki
 • a betemetés során ne használjunk építési törmeléket és hulladékot, mert az megsértheti a műanyag oldalfalakat.

Területrendezés a víztartály telepítését követően

A földbe ásott vízszintes tartály felett telepíthetünk virágokat, füvesíthetünk, de semmi esetre sem ültethetünk fákat. Amennyiben a tartály fölé nehezebb konstrukció építését tervezzük, beton födémet kell öntenünk, ami lényegesen megdrágíthatja a telepítést, ezért inkább olyan helyre tervezzük a földalatti víztárolót, ahol nem akarunk semmit építeni a későbbiek során.

Címkék: műanyag termék
2019.11.19.

Mit használ a fogorvos fogtöméskor?

Fogtömés kialakítása BudapestElsősorban a kaucsuk pótlására kerültek forgalomba a második világháború előtt és alatt makromolekuláris, szintetikus úton előállított, ún. „műanyagok”, „műgyanták”, amelyek a kaucsukot a fogpótlástanból teljesen kiszorították, manapság ilyenből készül a műfogsor alaplemeze, de többnyire maga a műfog is. Hasonló anyagok készülnek a fogak tömésére is.

Molekuláival egyesülnek a kiinduló anyag molekulái, keletkezik a polimer. Polimerizálódás közben az anyag tekintélyes mértékben zsugorodik. A polimerizálódás magától is megindul, fény, hő vagy katalizátor hatására gyorsabban. A képződő polimer eleinte kocsonyás anyag, később üvegszerűvé dermed.

A fogászati folyamatok

A folyamat maga három fázisban játszódik le, először aktiválódik a monomer, azután megindul a molekulák összekapcsolódása, végül az összekapcsolódott metilmetakrilát- molekulák stabilizálódnak. Eleinte láncszerkezetű polimerek voltak forgalomban, de azután felismerték, hogy a monomerek közötti keresztkötések a polimer fizikai tulajdonságait javítják, ma már elsősorban térbeli rácsszerkezetű anyagokat gyártanak.

Fogpótlás és műanyag

Míg a fogpótlástanban használt műanyagokat főzéssel polimerizálják, a konzerváló fogászatban e folyamatnak a száj hőmérsékletén kell megindulnia és lejátszódnia, a beteg és a fogorvos által tolerálható időn belül. E követelménynek megfelelnek a tömőanyagként is hasznaiható ún. önkötő akrilatok.

Az önkötő akrilátok por és folyadék formájában kerülnek forgalomba. Egyrészt a monomer polimerizálódása során bekövetkező zsugorodás csökkentése, másrészt az ezzel járó hőképződés kisebbítése érdekeben porként többnyire finomra őrölt polimer használatos. Ez utóbbit kell péppé keverni tömés előtt a folyadékként szállított monomerrel. Hogy a monomer folyadék formájában megmaradjon, a spontán is meginduló polimerizalodas megakadályozasara inhibitort (stabilizátort) kell hozzáadni (ilyen pl. a hidrokinon, rezorcin, fenol). Ennek ellenére polimerizálódnók pl. fény behatására, ezért sötét üvegben kell tartani. Aktivátorok hatására inhibitor jelenlétében is megindul a polimerizálódás, ilyen pl. a benzoilperoxid.

Egyéb fogászati kérdések

A már megindult polimerizálást gyorsítja az akcelerátor , így hat számos harmadlagos amin, a dimetil-paratoluidin, trihexil- amin stb. Számos akcelerátor kellemetlen mellékhatása volt a polimer későbbi elszíneződése, e mellékhatástól mentes akcelerátor a dimetil-p-toluidin, valamint a toluol-szulfinsav. Az akcelerátort esetleg külön tubusban mellékelik az önkötő akriláthoz, esetleg tabletta formájában, újabb, korszerű készítményekben ezt a hozzátétet is a por tartalmazza.

Címkék: fogászat
2019.11.08.

Milyen anyagból készül fogtömés?

Tömés szolgáltatás fogászaton.A fogászaton a fogorvosi szolgáltatás során a fogban praeparált üreg kitöltésére igen különböző anyagok bizonyultak alkalmasoknak. Az alábbi követelményeket támasztjuk a tömőanyagokkal szemben:

 • ne fejtsenek ki káros hatást sem a velük közvetlenül érintkező szövetekre, sem ezeken átdiffundálva a fogbélre, sem pedig, felszívódva a keringésbe, távolabbi szervekben vagy szövetekben,
 • ellenálljanak a szájüregben lejátszódó vegyi folyamatoknak, ne reagáljanak azok közti- és végtermékeivel,
 • különösképpen ne oldódjanak ezekben,
 • térfogatukat a szájban ne változtassák, ill. a környezet hőmérsékletétől függő térfogatváltozásuk azonos legyen a fogszövetekével,
 • ellenálljanak a rágáskor és a fogak minden egyéb terhelésekor a rájuk ható erőnek, s ennek hatására alakjukat, térfogatukat ne változtassák,
 • a hőt és az elektromosságot ne (vagy csak kismértékben) vezessék,
 • színükben és áttetszőségükben lehetőleg hasonlítsanak az ember természetes fogához,
 • bizonyos antiszeptikus hatást fejtsenek ki (lehetőleg állandóan), hogy mikroflóra ne telepedjék meg a kész tömésen,
 • jól tapadjanak a fog szöveteihez, az üreg falához, lehetőleg úgy, hogy mind a dentinnel, mind a zománccal kémiai kötésbe lépjenek, s ezeken túlmenően
 • egyszerű és könnyű legyen a feldolgozásuk, és
 • lehetőleg olcsók legyenek.

A fogászati tömőanyagok típusai

Bár igen különféle anyagok használatosak a fogászati szolgáltatás során a fogak tömésére, olyan anyagot egyelőre nem ismerünk, amely mind a tíz követelménynek egyszerre és egyenlően megfelelne. Ezért a fenti optimális követelményekből egy vagy több szempontból engedményt kell tennünk, és be kell érnünk esetről esetre ama tömő anyag használatával a fogorvosnál, amely az adott célnak — mégpedig az adott körülmények között — a legjobban megfelel.

A tömőanyagokat többféle szempontból osztályozhatjuk a fogászaton. Az egyik osztályozási elv a tömőanyagok (vegyi) jellege, eszerint megkülönböztetünk fémes tömő anyagokat, cementeket, ún. „műgyantákat”, s ezek modernebb származékait, ún. kompozíciós anyagokat, továbbá fogászati kerámiai anyagokat (fogorvosi porcelán) és a guttaperchát.

Ideiglenes vagy végleges fogtömés

A másik megkülönböztetési elv a fogorvosnál, hogy a kérdéses tömőanyagot ideiglenes vagy végleges tömés készítésére használjuk. Nyilvánvaló, hogy ez a megkülönböztetés nem általános érvényű, mert esetleg oly anyagok is használatosak egyes helye ken végleges tömés készítésére, melyekből másutt legfeljebb ideiglenes tömés készül.

Az osztályozás történhet aszerint is, hogy az anyagot tömés készítésekor plasztikus állapotban visszük az üregbe, és szilárd halmazállapotát abban nyeri el, vagy a szájon kívül, a fog művi másán készítjük el a szilává halmazállapotú tömést, amelyet így helyezünk el a fogban (betét-inlay). Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk, hogy a szilárd tömés rögzítésére az üregben ismét csak plasztikus tömőanyagot kell használnunk, így hat ez a megkülönböztetés sem adaequat.

A fogászati elv

Ezen elv következetes érvényesítésével önmagukban is használ ható és csak más tömőanyaggal kombináltan használható tömőanyagokat lehetne elkülöníteni a fogászat. Végül az utóbbi néhány évben nyert ismeretek birtokában különbséget kell tennünk a tömőanyagok között aszerint, hogy az üregekben csupán beékelődés révén tartanak-e (mint az eddig használatos tömőanyagok) vagy vegyi kötésbe lépnek a fogszövetekkel (mint néhány apránként általánosan használatba kerülő, ill. már került újszerű tömőanyag).

E különbség a fogorvos és a véleményünk szerint talán a leglényegesebb, mert a vegyi kötés a fogszövetekkel elvben megszünteti a tömés szélén egyébként elkerülhetetlen, bar mikroszkopos méretű rést, s ezen az úton lényegesen csökkenti a tömés szélén keletkező ún. másodlagos caries veszélyét. A mindennapos fogorvosi tevékenységben igen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a készülő tömés jól beékelődjék az üregbe, e célt szolgálja az üregelőkészítés során a tartási forma kialakítása. Erről akkor sem mondhatunk le, ha a fogszövethez vegyileg kötődő tömőanyagot használunk.

2019.05.04.

Ivóvízhálózat kiépítése otthon

Vízvezeték szivattyú kertbenMély kutakban a sorba kapcsolt lapátozatú búvárszivattyú a legmegfelelőbb. Ezeken több lapátos kerék van közös tengelyen, és a hajtómotorjával együtt a víz színe alá süllyesztve. A motor tekercselése tökéletesen vízhatlan, a vezetékcsatlakozások pedig gyantával vannak kiöntve. A búvárszivattyú egy- és háromfázisú kivitelben készül, üzemeltethető vízszintesen és függőlegesen. Ha a vezetéket víz alatt kell toldani, a kötést bitumenbe ágyazott dobozba helyezik. Ha ezekhez a búvárszivattyúkhoz vízszintjelzőt kapcsolnak, teljesen automatikusan működtethetők.

Szivattyúk teljesítménye

Kis emelőmagasságra hazánkban is gyártanak egylépcsős búvárszivattyút. Háztáji vízellátó berendezésként azonban a 20 m emelőmagasság alatti szivattyúkat nem célszerű felhasználni.

Az egyszerű búvárszivattyúk egyfázisúak, működő részüket mágnes mozgatja ide-oda, a váltakozó áram periódusának megfelelően. A működő rész gumimembrán, amely oldalt nincs rögzítve, tehát úgy működik, mint a kerékpárhoz szállított pumpa. Szíváskor a membrán fölfelé halad, és a víz a szívószelepen át beáramlik a szivattyútérbe. A membrán nyomólöketénél a szívószelep zár és a házba felszívott vizet maga mögé szorítja.

Vízvezeték szerelése

Ezeket a szivattyúkat célszerűbb, ha nyitott vagy enyhén fojtott nyomócsővel használjuk. Ha ugyanis a készülék nyomás ellen dolgozik, a körforgó gépekével ellentétben nagymértékben nő az áramfelvétele. A villamos motor helyett belső égésű motoros szivattyút minden esetben használhatunk, de vigyázni kell arra, hogy a szivattyú által megkívánt fordulatszám azonos maradjon.

A kézzel mozgatott szivattyúk közül említésre méltó a szárszivattyú. Az ovális szivattyúházban 2 db gumi- vagy műanyag szárny mozog ide-oda. Mindkét szárnyon csapószelepek találhatók. Szíváskor a szárny lefelé mozog, a szelep kinyílik és átengedi a folyadékot. Nyomóütemnél a szárny fölfelé mozog, a szelep lezár, és a folyadékcsőbe áramlik.

A vízkezelés problémái

A két egymással szöget bezáró szárny folyamatos szállítást és viszonylag nagy térfogatáramot tesz lehetővé, de az emelőmagasság csupán 2-3 méter. A vízszivattyú előnye, hogy nem érzékeny a szállított folyadék szennyezettségére, ezért elöntött pincékből a víz eltávolítására, továbbá trágyalé és egyéb tápoldatok szállítására is alkalmas.

2019.04.26.

Szerszámok és mérőműszerek

Vízvezeték hálózat szereléseAz otthoni vízvezetékrendszer szerelésének munkáját a jó szerszámok és a jó mérőeszközök megkönnyítik. Ugyanakkor azt is lehetővé teszik, hogy sok olyan dolgot is magunk végezzünk el, amelyhez másoknak mesterembert kell hívniuk, ezzel pedig sok pénzt takaríthatunk meg és saját igényeink szerint alakíthatjuk ki a rendszert.

A jó vízvezeték szerelő szerszám nem azonos a drága szerszámmal. Néha a szupermarketek turkálóiban alkalmi áron kínált szerszámok minősége majdnem olyan jó, mint az ún. "márkás cikkek" minősége.

Csavarhúzók és vízszerelő szerszámok

A csavarhúzók azokhoz a szerszámokhoz tartoznak, amelyekből a vízvezeték szerelés során soha nincs túl sok. Vannak normál kivitelű, lapos csavarhúzók (a hasított fejű csavarokhoz), kereszthornyos csavarokhoz való csavarhúzók, valamint hatlapú csavarhúzók (valójában speciális imbuszkulcsok). A fenti három alaptípus mellett különböző speciális csavarhúzók is léteznek, pl. a Torx, Pozidrive, belső négylap fejű stb. csavarokhoz. Az ilyen speciális csavarhúzókat azonban csak akkor érdemes beszerezni, ha azokra valóban szükség van.

Fűtés és vízvezeték szerelés

A 2-6 mm-es imbuszkulcs készlet (hajlított csavarhúzók) fűtőberendezések szerelésénél lehetnek nagyon hasznosak.

A fogók ugyancsak sokféle formában kaphatók, de a fűtőberendezésen végzendő egyszerűbb munkákhoz egy kombinált fogó és egy félkerekcsőrű fogó, vagy egyszerűen egy csípőfogó elegendő.

Az állítható csőfogók (vizpumpafogó), kerek csavarzatok és csövek gyors meglazításához vagy megszorításához alkalmasak. Az állítható befogópofák maximális szorítóerőt tesznek lehetővé. Ezek közölt vannak olyanok, amelyeknek cserélhető nejlonbetétes, puha szorítófelületük van. Ezek olyan csavarzatokhoz valók, amelyeket nem ajánlatos megkarcolni. Jól jegyezzük meg, hogy a vízpumpafogót csak kerek csavarzatokhoz használjuk, amelyekhez csillag- vagy villáskulcs vagy franciakulcs nem használható.

Szervizes szakember szerelőkulcsai

A villáskulcsok vagy villás csillagkulcsok minden barkácsolásra berendezkedett háztartásban, legalább a 8-22 mm-es tartományban, minden méretben legyenek meg.

A franciakulcsokat az éppen szükséges méretre be lehet állítani, ezzel megtakarítható a megfelelő villáskulcs keresgélése. Ezek a szerszámok aránylag durvák, nehezek, használatuk a csillag- vagy villáskulcsokhoz képest nehézkesebb, viszont sokkal robusztusabbak, ami egyes, makacsul beszorult csavarkötések megoldásánál előnyt jelent.

A dugókulcsok nagyon hasznosak, ha mélyen ölő csavarokat kell szerelni a vízvezeték hálózat javítása közben. Közepes méretű dugókulcsokhoz gyakran különböző kerti gépekhez adott szerelési tartozékként is hozzá lehet jutni. Kisebb dugókulcsok csavarhúzószerű kivitelben is kaphatók. A dugókulcsbetétek működtetésére legalkalmasabb a racsnis hajtókar. Ez jelentősen megkönnyíti a munkát, elsősorban a nehezen hozzáférhető helyeken.

Címkék: ivóvízkezelés
2019.04.06.

Honlap optimalizálási kérdések

Ivóvízkezelés SEO GoogleA honlapoptimalizálás és linképítés a SEO szakemberek két legfontosabb eszköze arra, hogy a weboldal előre kerülhessen a Google találati listájában az első tíz hely valamelyikére. A megfelelő stratégia kidolgozása érdekében szükség van a konkurens honlapok vizsgálatára is, megg kell nézni, hogy kik kerültek be a legjobbak közé.

Honlapok az első tízben

Ha rákeresünk az ivóvízkezelés kifejezésre, akkor a fővárosi vízművek weboldalát találjuk az első helyen, természetesen csak akkor, ha Magyarországon keresünk. Az oldal nincs optimalizálva, de veteránnak számít, hiszen 2011 óta szinte változatlan, valószínűleg ezt díjazhatja a Google keresője is.

Az URL minősége kritikán aluli, az oldal rendkívül egyszerű, bár több nyelven és akadálymentesített változatban is elérhető, ez mindenképpen pozitívum.

Az első optimalizált weboldalt a 3. helyen találjuk, a twinoxide.hu-t, a Wikipédia egyébként rendkívül népszerű oldala csak a hetedik helyen tűnik fel.

Optimalizálás vagy linképítés

Az ivóvízkezelés kulcsszó tekintetében a linképítés talán valamivel fontosabbnak tűnik, mint a weboldal optimalizálása, hiszen az első pozícióban aluloptimalizált oldalakat találunk, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a jól beágyazódott veterán oldalakat mindig értékeli a Google keresője.

Érdekes lehet, hogy a 8. pozícióban egy olyan SEO oldalt találunk, mely csak a közelmúltban kezdett el vizes témákkal, fertőtlenítéssel foglalkozni. A http://bioviz.balla.biz/ weboldal alapos anyagai és tökéletes optimalizáltsága okán lehet a Google első tízben.

Ivóvíz kezelés kifejezés

Érdekes megfigyelni, hogy különírva, ivóvíz kezelés, a Wikipédia weboldala az első tízbe sem került be, a twinoxide.hu csak a kilencedik helyen tűnik fel, a http://bioviz.balla.biz/ viszont a második helyen található. Azt azonban meg kell említenünk, hogy az elérhető statisztikák alapján az első tízbe kerülő oldalak között nagy volt a mozgás erre a kulcsszóra.

A kulcsszóstatisztikák és helyezésváltozások megértése azért is bonyolult, mert a közelmúltban történt algoritmusfrissítés felborította a megszokott rendet.

Címkék: ivóvízkezelés
2019.03.28.

Tisztítás, fertőtlenítés és sütés

Tojás elkészítése tisztításaA tojás rendkívül sokoldalú étel, egy alapvető élelmiszer, amely minden étteremben előfordul, az elkészített fogások jelentős részében. a felhasználás előtt a frissen beszerzett árut alaposan tisztítani és fertőtleníteni kell, mielőtt bármilyen ételt készítenénk belőlük. A fertőtlenítés többféle szer segítségével történhet, az egyik leghatásosabb a klór-dioxid oldat, mely nem ártalmas az egészségre, de hatékony baktériumölő.

Tojásból készülő ételek

A tojást el lehet készíteni melegen és hidegen is. A melegen készített ételek esetében a főzés és a sütés némi garanciát jelent a baktériumok elpusztítása tekintetében. A lágytojás és a tükörtojás esetében rendkívül körültekintően kell eljárni a mosás és tisztítás során.

Tükörtojás elkészítése

A tükörtojás elkészítéséhez a sütőformában kevés olajat forrósítunk és a tojást óvatosan felütve, hogy a sárgája ne fakadjon el, beletesszük. Ne túl erős tűzön süssük, hogy a fehérje megsüljön, de a sárgája lágy maradjon. Kanállak szedjük ki a tükörtojást a sütőből, vigyázva, hogy a sárgája szét ne folyjék. Tükörtojás sütő hiányában esetleg palacsintasütőben, vagy más serpenyőben sütjük meg, ugyanilyen módon. Ha palacsintasütőben sütjük, akkor lapátkanállal szedjük ki, az egyenetlen széleket vágjuk le róla és úgy tálaljuk. Tálaláskor a tojásokat gyengén megsózzuk.

Sült sonka tojással

Az olajat a serpenyőben felhevítjük, beletesszük a vékonyra vágott sonkaszeleteket, egyik felét kissé megfuttatjuk a zsírban, majd megfordítjuk és egyenként ráütjük az egész tojásokat, vigyázva arra, hogy a sárgájuk épen maradjon. Középmeleg sütőben néhány perc alatt készre sütve sütjük. A sütőből kivéve a tojásokat gyengén megsózzuk. Lapátkanállal óvatosan csúsztassuk rá az előmelegített tálaló edényre. Ne szárítsuk ki, a tojások sárgáinak lágyak maradjanak.

Az étel típusától függetlenül minden esetben alaposan tisztítsuk le az alapanyagokat.

Címkék: fertőtlenítés
2019.03.20.

Kárpitos munkák és szolgáltatás

Karosszék kárpit cseréjeA kárpitosok egyik gyakori vendége Budapesten a karosszék, melyet kényelmének „regenerálása” okán kell kárpitozni, újrahúzni. A karosszék funkcióját tekintve átmenetet képez a szék és a fotel között. Szerkezetileg a székhez áll közelebb. Méreteit tekintve az írókarosszék egy másik irodai széktől csak szélességi méretében tér el. A kényelmi karosszékek már alacsonyabbak, mélyebbek, az üléseiknek és támláiknak nagyobb lejtésük illetve dőlésszögük van, de a karok kivételével fő arányaik még mindig a székhez és nem a fotelhoz hasonlatosak. A hagyományos karosszékek között is megtaláljuk az alacsony és a magas kárpitozású változatot. Az állvány szerkezete a karok és azok kapcsolata miatt jelentősen különbözik a székállványtól. Az esetek többségében a kárpitozás három oldalról körbefogja, ami némiképp módosítja a párnázat szerkezetét.

A kárpitozott karosszék állványa

A hagyományos karosszék állványa sokféle lehet. A hajlított, fűrészelt és esztergált szerkezetek fő vonalakban azonosak a székállványokkal. A karok elhelyezése szempontjából két fő szerkezeti megoldást különböztetünk meg:

 • a karoszlop az üléskáva külső síkjához tartozik
 • a karoszlop az üléskáva felső síkjából indul.

Az előző esetben a karoszlop egyben az első láb is, annak folytatása lehet. Ezt a megoldást általában az alacsony kárpitozású karosszékeken alkalmazzák.

A szerkezet kárpitja

A karosszékek kárpitozásának szerkezete a nagyobb felületek miatt tér csak el a hagyományos, az alacsony és magas kárpitozású, illetve korszerű alacsony kárpitozású székek szerkezetétől. Az előzőek miatt a tartószerkezet 4x4 darab heveder helyett 5x5, esetleg 5x6 darabból áll. A rugók alacsony kárpitozásnál 8-9 darabból, magas kárpitozásnál 9-15 darabból állnak. A rugóelemek is erősebbek, mint a székeké. A félrugókat vagy nagyobb menetszámú rugóból, vagy a rugó aszimmetrikus elvágásakor a rugó nagyobb feléből készítik. Az egész rugóknál a rugókiosztástól függően néhány rugót erősebbre választanak.

A párnázatnál a székhez viszonyítva szerkezetileg csak a kar jelent újat. A hagyományos karpárnázat alsó párnázatból, vagy úgynevezett burléből és felsőpárnázatból áll.

2019.02.22.

Vízkezelés a mezőgazdasági termelésben

Vízvezeték rendszer kiépítése öntözéshez.A vízkezelés fontosságára jellemző a mezőgazdaságban, hogy a költségek jelentős részét felemészti a megszervezése. A felszín alatti csővezetékes esőztető öntözőszelepen a földbe 60-80 cm mélyen elhelyezett cement vagy műanyag csőrendszerben vezetik a vizet 7-9 atmoszféra nyomással. A felszín alatti csővezetékes esőztető öntözőberendezés két fő részből áll:

 • vízszivattyú berendezés
 • felszín alatti csőhálózat, csap (hidráns).

A szivattyútelep biztosítja a víz megfelelő nyomását, ami a vízkezelés alapja.

Üzemeltetése nem tartozik az öntöző munkások feladatkörébe.

A felszín alatti csőhálózatok műanyag csövek felhasználásával készülnek. A mezőgazdasági táblákon áthaladó csővezetékből vízkivételi csapok emelkednek a felszín felé, amelyekhez szórófejjel ellátott szárnyvezetékek kapcsolhatók. A hidránsok egymástól 72,96 vagy 120 m távolságra helyezkednek el. A csapokon a víznyomás 3,5-5 atmoszféra.

A felszín alatti csővezetékes öntözőtelepen a táblán belüli vízszétosztás a föld alatti csőhálózat hidránsaihoz kapcsolódó szárnyvezetékek segítségével megy végbe.

Az esőztető öntözőberendezések

Esőztető öntözéskor az öntözővíz szétosztását az öntözendő táblán a vízkezelés során

 • az öntöző szárnyvezeték és
 • a szárnyvezetékekre csatlakoztatott szórófejek biztosítják.

Az öntöző szárnyvezetékek különböző típusai

Szárnyvezetéknek nevezzük a fővezetékről elágazó kisebb átmérőjű vezetékeket. A szárnyvezetékre szerelhetők fel a szórófejek. A szárnyvezetékek – miután egy üzemállásban az előírt öntözővizet kiadagoltuk – új állásban kell áttelepíteni.

Korábban alkalmaztak kézi áttelepítésű szárnyvezetékeket használták az öntözőgazdaságok.Ezeket a szárnyvezetékeket 6 m-es acél-, alumínium vagy műanyag csövekből kapcsolták össze. Mozgatásuk nehéz fizikai munkát jelentett, s igen sok munkaerőt igényelt.

Jelenleg a gépi telepítésű szárnyvezetékek telepítése az elterjedt. A nagyüzemi használatra sokkal jobban megfelel a gépi öntözőberendezés, mely rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről is gondoskodhatunk klór-dioxid szer alkalmazásával.

Címkék: öntözés
2019.02.12.

John Travolta, Jean-Claude van Damme és Anthony Hopkins után Arnold Schwarzenegger is a népszerű magyar blogszolgáltatót választotta gondolatai megosztására. A stallonemustdie című oldala elsősorban kézműves játékok, ajándékok készítését mutatja be lépésről, segítségül hívva a blog rendkívül hasznos youtube beágyazás funkcióját.

(Arnold sajátkészítésű játékát mutatja be)

„Miután megszűnt az iWiW nagyon csalódott voltam, a Zuckerberger oldala pedig nekem kevés. Sokat vívódtam mi legyen, de hála istennek rátaláltam a Blogstarra. Azóta szabadnak érzem magam, különösen a szavazás funkció tetszik.” – mondta el nekünk a testépítés osztrák Maradonája szerkesztőségünkben tett látogatásakor.

Az ex-testépítő, ex-színész, ex-kormányzó majd újra színész azóta már több tucat bejegyzésnél tart, egyszerű, de annál praktikusabb ötleteit magyar anyukák tömege követi a blogstar feliratkozási szolgáltatásának köszönhetően.

Ezeket a cikkeket olvastad már?